Kategorie

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do naszego
newslettera

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania konkretnego powodu w terminie do 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru ponosi Kupujący. Sprzedawca dokona zwrotu kwoty wpłaconej za zamówienie na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy kupujący powinien poinformować sprzedawcę o swojej decyzji przed upływem 14 dni od daty odbioru przesyłki:
telefonicznie +48 607579720
lub
pisemnie na adres:
FPHU MARMAD
ul. Pilsudskiego 75/79
42-400 Zawiercie
lub
e-mailem na adres sklep@marmad.pl

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Imię i nazwisko……………………………………………………………………

Adres  ul………………………………………………………………………………

Kod …………………………… .Miasto……………………………………………

Telefon komórkowy………………………………………………………………

Adres e-mail…………………………………………………………………………

Data odbioru przesyłki…………………………………………………………

Numer zamówienia......................................................

L.p.

Zwracam poniższe pozycje

Cena

Ilość sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwagi

………………………………………………………………………………………....................................

 Numer rachunku bankowego i dane (imię, nazwisko, adres) właściciela rachunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adres, na który odsyłają Państwo towar:

 FPHU MARMAD Maria Madej

 ul. Piłsudskiego 75/79

 42-400 Zawiercie
                                                                              data i czytelny podpis