Kategorie

Newsletter

Bądź na bieżąco!
Zapisz się do naszego
newslettera

Reklamacje

Warunki reklamacji

1. W przypadku gdy towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem lub posiadający wadę, kupujący może żądać wymiany towaru lub zwrotu poniesionych kosztów. Sprzedawca dokona zwrotu kwoty wpłaconej za zamówienie na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są na koszt sprzedającego.
2. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany adres e-mail lub adres korespondencji.


FORMULARZ  ZWROTU

 Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….

 Adres  ul…………………………………………………………………………………………

 Kod …………………………… .Miasto……………………………………………………….

 Telefon…………………………………………………………………………….

 Adres e-mail…………………………………………………………………………………….

 Data odbioru przesyłki………………………………………………………………………….

 Numer zamówienia…………………………………………………………………………….

Towar jest niezgodny z zamówieniem
Towar posiada wadę                    (proszę podkreślić właściwe)

L.p.

Zwracam poniższe pozycje

Cena

Ilość sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwagi

…………………………………………………………………………………………………...

 (proszę podkreślić swoją decyzję)

 1. Proszę o wymianę na towar bez wad

 2. Proszę o zwrot należności na poniższe konto

 Numer rachunku bankowego i dane (imię, nazwisko, adres) właściciela rachunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adres, na który odsyłają Państwo towar:

FPHU MARMAD Maria Madej

ul. Piłsudskiego 75/79

42-400 Zawiercie

                                                                                  Data i podpis